Zasady i warunki

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed odwiedzeniem lub dokonaniem zakupów w Witrynie. Odwiedzając lub robiąc zakupy w Witrynie, użytkownik (zwany dalej „ty”, „klientem”, „użytkownikiem” lub „kupującym”) potwierdza i zgadza się zaakceptować niniejsze Warunki.

Konto użytkownika

Aby móc robić zakupy, korzystać z niektórych usług i korzystać ze specjalnych promocji i zajęć, należy zarejestrować się w Serwisie.

Ze względów bezpieczeństwa każdy klient może domyślnie utworzyć tylko jedno zarejestrowane konto. W przypadku klientów, którzy próbują utworzyć kilka kont, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia kont bez powiadomienia.

Zgodnie z przepisami celnymi klienci muszą podać ważne i dokładne dane. Wszystkie nazwy odbiorców, adresy i nazwy płatników powinny być ważne. W niektórych krajach odbiorca może być zmuszony do przedstawienia dowodu tożsamości lub paszportu w celu odprawy przesyłki lub weryfikacji płatności. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość danych, które podają w Serwisie. Jeżeli jakiekolwiek informacje będą nieprawidłowe i uniemożliwiają wysyłkę, dostawy lub odprawę celną, nie ponosimy odpowiedzialności i nie oferujemy w takich przypadkach żadnej rekompensaty.

Zawsze będziemy przestrzegać prawa i uprzejmie przypominamy użytkownikom, aby postępowali tak samo. Jako importerzy, klienci są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w swoich krajach.

Zamawianie

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność opisów produktów, specyfikacji i cen, mogą wystąpić błędy. Gdyby taka sytuacja miała miejsce Ramoton nie przyjmie Twojego zamówienia. W przypadku pomyłki skontaktujemy się z Państwem z pełnym wyjaśnieniem i poprawioną ofertą. Podobnie klienci nie mogą czerpać korzyści z jakichkolwiek błędów lub błędów wpływających na witrynę. Wszelkie tego typu świadczenia będą uznawane za niesłuszne i Klienci będą zobowiązani do natychmiastowego zrzeczenia się ich. Wyświetlane informacje są traktowane jako zaproszenie, a nie potwierdzona oferta sprzedaży. Umowa zostaje potwierdzona w momencie dostarczenia towaru.

Biorąc pod uwagę popularność i/lub ograniczenia podaży niektórych produktów oferowanych w Witrynie, firma Gearbest może być zmuszona ograniczyć liczbę produktów dostępnych do zakupu. Gearbest zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostępnych do zakupu w dowolnym momencie, nawet po złożeniu zamówienia.

Po wysłaniu zamówienia za transport odpowiada wyłącznie zewnętrzna firma logistyczna. Na tym etapie pełna własność produktu(ów) należy do kupującego; dlatego też wszelka odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem ponosi kupujący.

Anulowanie zamówienia

Klienci mogą anulować swoje zamówienie w dowolnym momencie przed wysyłką; skontaktuj się z naszym centrum wsparcia. Jednakże po wysłaniu zamówienia nie można go anulować, zmienić ani zwrócić pieniędzy. Po otrzymaniu paczki zaczynają obowiązywać nasze zasady dotyczące gwarancji i zwrotów.

Opisy produktów

Chociaż w dobrej wierze staramy się zachować jak największą dokładność, nie gwarantujemy, że opisy produktów lub inne treści są dokładne, kompletne, niezawodne lub wolne od błędów. Od czasu do czasu w Witrynie mogą pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen i dostępności.

Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli kluczowa specyfikacja produktu ulegnie zmianie po złożeniu zamówienia lub w ciągu siedmiu dni od dostawy, możesz anulować i zwrócić zamówienie, aby otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

Przechowywanie umów i dostęp

Każda umowa będzie przechowywana przez okres trzech (3) lat od złożenia zamówienia. W tym okresie Klienci mogą uzyskać dostęp do swoich umów, a także Regulaminu obowiązującego w danym momencie.

Ceny

Ceny i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny nie obejmują podatku VAT, podatku importowego i ceł, jeśli Twoja przesyłka zostanie sprawdzona i uznana za podlegającą opodatkowaniu przez lokalne władze celne. Zapłata za nie leży po stronie kupującego.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki podlegają prawu hiszpańskiemu i będą interpretowane wyłącznie zgodnie z nim, bez względu na zasady kolizyjne.

Informacja o ochronie prywatności

Uwaga: domyślnie zaznaczona jest subskrypcja newslettera na stronie rejestracji. Gearbest szanuje prywatność klientów. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności tutaj: https://www.drone-payload.com/privacy-policy/

Zachowanie Klienta

Chociaż Gearbest zawsze będzie starał się rozwiązywać problemy w sposób profesjonalny, uprzejmy i przyjazny, nie będziemy tolerować żadnego niedopuszczalnego lub nieuzasadnionego zachowania wobec członków naszego Zespołu Obsługi Klienta.

Niedopuszczalne zachowanie skierowane do personelu obsługi klienta lub Gearbest może na przykład obejmować dowolne z poniższych:

Agresywne, obraźliwe i groźne zachowanie. Przykłady obejmują: wszelkie bezpośrednie lub domniemane zagrożenia w dowolnym kanale komunikacji; zastraszający język; znęcanie się osobiste i słowne; uwagi o charakterze seksistowskim, rasistowskim, homofobicznym lub uwłaczającym; grubiaństwo; wypowiedzi zapalne; przysięga; i bezpodstawne zarzuty.

Ciągłe składanie wymagających i dokuczliwych skarg, mimo że sprawa została w pełni rozwiązana; podobnie powtarzające się skargi nie ustępują pomimo oferowanych rozsądnych i uczciwych rozwiązań zgodnie z naszymi zasadami.

Proszenie, oczekiwanie lub żądanie od personelu naruszenia ustalonych wytycznych polityki firmy, np. kwoty zwrotu, ram czasowych, specjalnego wynagrodzenia itp.; podobnie, szukając nierealistycznego rezultatu wykraczającego poza zakres naszych własnych zasad i procedur.

Wielokrotna zmiana charakteru (lub przedmiotu) skargi lub pożądanego rezultatu, częściowo po udzieleniu formalnej odpowiedzi.

Nadmierna liczba reklamacji w stosunku do całkowitej historii wartości zakupów.

W przypadku takiego zachowania osoby składające skargę mogą zostać poinformowane i formalnie powiadomione o następujących kwestiach:

Ich język jest uważany za obraźliwy, obelżywy, stanowiący groźbę i całkowicie niedopuszczalny.

Muszą powstrzymać się od używania takiego języka, zastraszania i gróźb.

Jeżeli nadal będą się tak zachowywać, nie będzie dalszej wymiany korespondencji w tej sprawie.

Ramoton zastrzega sobie prawo do zaprzestania przyjmowania zamówień od klienta w przyszłości bez uprzedzenia.

Uwaga: Czat na żywo i usługi telefoniczne to wyłącznie kanały przedsprzedażowe. Nie rozwiązujemy reklamacji posprzedażowych za pośrednictwem czatu na żywo ani telefonu. W przypadku problemów posprzedażowych skontaktuj się z nami i prześlij zgłoszenie.

Warunki użytkowania

Prawa autorskie

Cała zawartość witryny, taka jak tekst, grafika, logo, przyciski, ikony, obrazy, klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania i oprogramowanie, są własnością firmy Ramoton tech i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi.

Znaki towarowe

Logo, ikony, grafika i nazwy stron internetowych są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez firmę Ramoton lub jej podmioty stowarzyszone. Żadne zarejestrowane i niezastrzeżone znaki towarowe nie będą wykorzystywane przez Ciebie ani jakąkolwiek osobę trzecią do celów biznesowych innych niż związane z Gearbest. Inne znaki towarowe, które nie są własnością Gearbest, stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Dostęp do licencji i witryny

Udzielamy Ci ograniczonej licencji na dostęp do tej witryny i korzystanie z niej do celów osobistych. Niniejsza licencja nie obejmuje żadnych form komercyjnego wykorzystania tej witryny lub jej zawartości, gromadzenia i wykorzystywania jakichkolwiek produktów, gromadzenia i wykorzystywania opisów lub cen na listach produktów, jakiegokolwiek pochodnego wykorzystania tej witryny lub jej zawartości, pobierania lub kopiowanie informacji o koncie na rzecz innego sprzedawcy lub jakiekolwiek korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych. Niniejsza witryna nie może być powielana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana ani w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów bez wyraźnej pisemnej zgody drone-payload.com.

PL